LEIDEN PSYCHOLOGIST

Fluid Edge Themes

WELCOME TO OUR WEBSITE! WE ARE TEAM OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGIST THAT WORKS WITH EXPATS, EMIGRANTS, AND FOREIGNERS.
Title Image

About Heini

Finnish and English speaking
about Heini

Finnish & English speaking psychologist

I was 15 years old when I first filled a career survey and psychology popped up. I felt an immediate click, this was exactly what I wanted and where I suited best. Since then I have been working my way through the system, completing a master in science in psychology and finally it is time to get to work in the field that was meant to be for me. My interest in psychology stems from the urge to understand human behaviour, being fascinated by why we behave the way that we do and how external and internal factors can have an influence on our behaviour. This interest in human behaviour combined with the drive to help other people is the reason that keeps me going. My passion is to help people find the reasons for their behaviour and to together learn new better ways to deal with the problems. As a psychologist my greatest tool to work with is me; I am very calm, understanding, and a great listener. I am here for you when you need me.

Growing up in Finland has allowed me to grow a deep appreciation of the nature, silence and the specific nature of the Nordic cultures. I still miss the total quietness of a never ending forest and the beauty of lakes reaching as far as you can see, but I have also learned to appreciate the more urban way of life in the heart of the Netherlands.

We are a combination of nature and nurture, our experiences have shaped us into what we are today. My goal is to understand the past so that we can work on the future.

Having lived in the Netherlands for 7 years, and completing my studies in the international study programmes I have dived deep into the international life. I have had the chance to experience all of the glory and the down falls of expat life. These years abroad have taught me so much about different cultures. The experiences and encounters with people have really broadened my view of life. I cherish all new connections – there is so much we can learn from each other.

I have not yet met a person who – in my eyes – would not benefit from seeing a psychologist. There is no problem too big or too small to bring into the session to discuss.

Empaattinen 0

Läsnäoleva kuuntelija 0

Tuomitsematon 0

Tarkkaavainen 0

Olin 15-vuotias kun ensimmäisen kerran täytin ammatinvalintatestiä ja psykologia nousi esiin. Tunsin sen heti omakseni, tämä on juuri sitä mitä haluan ja minne sovin parhaiten. Sen jälkeen olen työskennellyt tavoitteeni eteen, valmistuen psykologian maisteriksi ja viimein on tullut aika aloittaa työt alalla, joka on tarkoitettu minulle. Kiinnostukseni psykologiaan nousee halusta ymmärtää ihmisten käyttäytymistä, miksi käyttäydymme niinkuin käyttäydymme ja kuinka ulkoiset ja sisäiset ärsykkeet vaikuttavat meihin. Syy miksi teen tätä työtä on mielenkiintoni ihmisten käyttäytymistä kohtaan ja haluuni voida auttaa. Intohimoni on auttaa muita löytämään syyt käyttäytymiselleen ja yhdessä opetella uusia tapoja työstää ongelmia. Psykologina tärkein työkaluni olen minä: olen rauhallinen, ymmärtäväinen ja hyvä kuuntelija. Olen täällä kun tarvitset minua.

Lapsuuteni Suomessa on opettanut minulle syvän kiitollisuuden luontoa, hiljaisuutta ja Pohjoismaalaisia kulttuureja kohtaan. Ikävöin yhä loputtoman metsän täydellistä hiljaisuutta ja kaikkialle kantautuvaa järvimaisemaa, mutta olen myös oppinut arvostamaan urbaanimpaa elämää Alankomaiden ytimessä.

Asuttuani Alankomaissa 7 vuoden ajan ja tehtyäni opintoni kansainvälisissä koulutusohjelmissa olen sukeltanut syvälle kansainväliseen elämään. Olen saanut tilaisuuden nauttia ulkosuomalaisuudesta  kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan. Näiden vuosien aikana olen oppinunut paljon eri kulttuureista. Nämä kokemukset ja kohtaamiset ihmisten kanssa ovat avanneet silmiäni. Olen kiitollinen kaikista uusista tuttavuuksista – voimme oppia niin paljon toisiltamme.

En ole vielä koskaan tavannut ihmistä joka ei – mielestäni – hyötyisi psykologin tapaamisesta. Ei ole olemassa liian vähäpätoistä tai liian suurta ongelmaa psykologin kanssa työstettäväksi.

Olemme luonnon ja kasvatuksen yhdistelmä, jonka menneisyyden kokemukset ovat muokanneet sellaisiksi kuin olemme tänään. Tavoitteeni on ymmärtää menneisyyttä, jotta voimme yhdessä muokata tulevaisuutta.